Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
karta informacyjna z dnia 02.08.2019
Opinia - uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na
działce o nr. ewid. 74 we wsi Długi Ług. gm. Janów
02.08.2019 więcej
Karta informacyjna z dn. 28.06.2019
Opinia - uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na
działce o nr. ewid. 94/5 we wsi Białousy. gm. Janów
05.07.2019 więcej
Karta informacyjna z dn. 21.06.2019
Opinia - uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na
działce o nr. ewid. 242 we wsi Białousy. gm. Janów
25.06.2019 więcej
Karta informacyjna z dn. 17.05.2019
Opinia -uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na
działce o nr. ewid. 30.6 we wsi Rudawka. gm. Janów
29.05.2019 więcej
Karta informacyjna z dn. 04.04.2019
Opinia -uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na
działce o numerze ewid. 99/2 w obrębie Łubianka gm. Janów
16.04.2019 więcej
Karta informacyjna z dn. 02.04.2019
Opinia -uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na
działkach o numerach ewid. 203/1 i 204/3 gm. Suchowola
02.04.2019 więcej
Karta informacyjna z dn. 30.01.2019
Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na działkach
o nr ewidencyjnym 36/3 i 67 we wsi Nowe Stojło gm. Suchowola
30.01.2019 więcej
Karta informacyjna z dn. 27.11.2018
Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na działce o
nr ewidencyjnym 16 w obrębie Górka gm. Krynki
27.11.2018 więcej
Karta informacyjna z dn. 19.11.2018
Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na działce o
nr ewidencyjnym 13/1 we wsi Kizielewszczyzna gm. Janów
19.11.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się