DRUKUJ
2017-09-03

Majątek PSSE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68 zł (stan na dzień 30 września 2017 r.), w tym:

 

1. Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł, w tym:

 

a) grunty o  łącznej  powierzchni 0,0989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sokółce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:
3342/2 (0,0084 ha),
3343/2 (0,0537 ha),
3345 (0,0031 ha)
o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej BI1S/00023828/1,
3340 (0,0337 ha) - wg założonej księgi wieczystej BI1S/00033977/3
zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.

 

b) budynki o wartości 29.738,84 zł

 

c) urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł

 

d) środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł

 

e) pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł

 

2. Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł