DRUKUJ
2017-10-11

Rejestry

Realizując swoje ustawowe zadania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce prowadzi następujące rejestry :

 

1.    Rejestr skarg i wniosków
2.    Powiatowy rejestr zachorowań
3.    Rejestr biologicznych czynników chorobotwórczych
4.    Rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych
5.    Rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
6.    Rejestr chorób zawodowych i skutków chorób zawodowych
7.    Rejestr  zarządzeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce
8.    Rejestr wydawanych upoważnień
9.    Inne rejestry lub ewidencje – w zależności od bieżących potrzeb w działalności danej komórki organizacyjnej (np. rejestry decyzji, rejestry protokołów, ewidencje wyjść pracowników,  itp.)

 

Dostęp do danych w rejestrach jest ograniczony dla klienta zewnętrznego PSSE.
Zarządzanie danym rejestrem podlega ustalonej procedurze w zakresie zachowania poufności i ochrony praw własności klienta, a także w polityce bezpieczeństwa danych osobowych w Stacji.
W Stacji zorganizowane jest archiwum zakładowe (składnica akt), prowadzone na podstawie Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.