DRUKUJ
2017-10-13

Higiena żywności, żywienia i przedmiotów
użytku

Przyjmowanie i załatwianie wniosków:

- o wpis zakładów do rejestru zakładów

- o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów

- o  wykreślenie z rejestru zakładów

oraz  wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru zakładów

 

(podstawa prawna– art.67. ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020, poz. 2021)

Wnioskodawcy składają w/w wnioski w pokoju nr 20 zgodnie z wzorami tych wniosków wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w/s wzorów dokumentów

dotyczących rejestracji  i zatwierdzania zakładów produkujących  lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

( Dz.U. Nr 105, poz. 730) – wzory wniosków oraz zaświadczenia wydawane są  w pokoju nr 20.