DRUKUJ
2019-09-05

karta informacyjna z dnia 05.09.2019

Opinia -uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „budowa 3 budynków inwentarskich - kurników każdy z zapleczem o projektowanej łącznej obsadzie 600 DJP brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr. ewid. 108/4 we wsi Laskowszczyzna. gm. Korycin