DRUKUJ
2020-01-10

karta informacyjna nr 2 z dnia 23.12.2019

Opinia - uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych, obiekt Elektrownia Fotowoltaiczna Ostrów Południowy Etap II o mocy przyłączeniowej do 1 MW w miejscowości Ostrów Południowy, gmina Krynki, nr działki geod. 307/1, obręb 0017 Ostrów Południowy