DRUKUJ
2020-02-03

karta informacyjna z dnia 03.02.2020

Opinia - uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „budowa 2 kurników o obsadzie łącznej 319,2 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr geod. 135/2 i 137 w obrębie wsi Romanówka, gm. Sidra