DRUKUJ
2020-07-01

karta informacyjna z dnia 01.07.2020

Opinia - uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „budowa  3 kurników o łącznej obsadzie 478,8 DJP brojlerów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  na działce o nr. ewid. 35 we wsi Przystawka gm. Janów