DRUKUJ
2020-10-21

karta informacyjna z dnia 21.10.2020

Opinia -uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „budowa dwóch budynków inwentarskich (kurników przeznaczonych do hodowli kurcząt brojlerów - o łącznej obsadzie 90 000 sztuk na cykl, tj. 360 DJP) przedzielonych łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr. ewid. 29 i 30 w obrębie 0051 Tartak Kuryły gm. Sokółka