DRUKUJ
2020-12-09

karta informacyjna z dnia 09.12.2020

Opinia -uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej cynkowni – instalacji linii galwanicznej do cynkowania kwaśnego realizowanego na działce nr 1911/5, obręb Sokółka, gm. Sokółka