DRUKUJ
2021-04-16

Polityka Antykorupcyjna

Zgłaszanie nadużyć, w tym przypadków korupcji popełnionych przez pracowników PSSE w Sokółce
 
W związku z wprowadzoną w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Sokółce Polityką Antykorupcyjną (Zarządzenie PPIS w Sokółce Nr 14/2021 z dnia 12 marca 2021 r.) w celu zgłoszenia popełnienia nadużycia, w tym korupcji przez pracownika Stacji, udostępnia się:
 
1. adres e-mail: psse.sokolka@gmail.com
2. adres korespondencyjny: PPIS – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. 1 Maja 13A z dopiskiem „Do rąk własnych”.
 
Każde zgłoszenie traktowane będzie w sposób poufny oraz badane z należytą starannością.
 
Na zgłoszenia anonimowe nie będzie udzielana odpowiedź zwrotna, co do sposobu rozpatrzenia sprawy.