Data ważności publikacji zamówienia wygasła. Zamówienie zostało przeniesione do archiwum.

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Wykonanie odnowienia malowania ścian i sufitu wraz z wygładzeniem powierzchni na korytarzach i na klatce schodowej, remont pomieszczenia magazynowego w PSSE w Sokółce  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
zapytanie o cenę  
Województwo
PODLASKIE  
Powiat
sokólski  
Miasto
Sokółka  
Ulica
ul. 1 Maja  
Numer budynku
13A  
Data publikacji do
2020-12-07  
Termin składania ofert
2020-11-16 15:05  
 
1. Nazwa i rodzaj zamówienia:
 
Wykonanie odnowienia malowania  ścian i sufitu wraz z wygładzeniem powierzchni  na korytarzach i  na klatce schodowej, remont pomieszczenia magazynowego w  budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce, ul. 1Maja 13A
 
 
2. Nazwa i adres zamawiającego:
 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. 1-go Maja 13A
 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
 
-  odnowienie malowania sufitu i  ścian j.w.  -  o łącznej powierzchni    ok. 300  m2
1) termin wykonania zamówienia: 21.12.2020r. 
2) okres gwarancji: 2 lata.
3) warunki płatności:  należność za wykonaną usługę zostanie opłacona przelewem w terminie 14 dni od odebrania prac i przedłożenia faktury przez wykonawcę.
 
 
4. Osoba uprawniona przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami:
 
Imię i nazwisko : Barbara Grynczel
tel. (085) 7113625, fax (085) 7113625, e-mail: psse.sokolka@gmail.com
 
 
5. Forma złożenia oferty:
 
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia  16 listopada 2020r.
w jednej z form:
- pisemnej na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. 1-go Maja 13A
- faxem na numer: (085)7113625
- w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail): psse.sokolka@gmail.com  
 
 
PEŁNA WERSJA FORMULARZA OFERTY  - DO POBRANIA PONIŻEJ

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się