Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
karta informacyjna z dnia 09.12.2020
Opinia -uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na
działce nr 1911/5, obręb Sokółka, gm. Sokółka
09.12.2020 więcej
karta informacyjna z dnia 01.12.2020
Opinia -uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na
działkach nr 70/1, 71/7, ul. Targowa w Sokółce
01.12.2020 więcej
karta informacyjna z dnia 21.10.2020
Opinia -uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na
działce o nr. ewid. 29 i 30 w obrębie 0051 Tartak Kuryły gm.
Sokółka
21.10.2020 więcej
karta informacyjna z dnia 01.07.2020
Opinia - uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na
działce o nr. ewid. 35 we wsi Przystawka gm. Janów
01.07.2020 więcej
karta informacyjna nr 2 z dnia 11.02.2020
Opinia - uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na
działce o nr ew. 10/2 położonej w obrębie gruntów wsi
Ostrów Północny, gm. Szudziałowo
11.02.2020 więcej
karta informacyjna nr 1 z dnia 11.02.2020
Opinia - uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na
działce o nr ew. 30/6 położonej w obrębie gruntów wsi
Rudawka, gm. Janów
11.02.2020 więcej
karta informacyjna z dnia 03.02.2020
Opinia - uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na
działkach o nr geod. 135/2 i 137 w obrębie wsi Romanówka, gm.
Sidra
03.02.2020 więcej
karta informacyjna nr 2 z dnia 23.12.2019
Opinia - uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na
działce geod. 307/1, obręb 0017 Ostrów Południowy (ETAP II)
10.01.2020 więcej
karta informacyjna nr 1 z dnia 23.12.2019
Opinia - uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na
działce geod. 307/1, obręb 0017 Ostrów Południowy
10.01.2020 więcej
karta informacyjna z dnia 05.09.2019
Opinia -uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na
działce o nr. ewid. 108/4 we wsi Laskowszczyzna. gm. Korycin
05.09.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się