Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-09-01 13:12:01  Michał Rafałowicz

Utworzono artykuł 101725 o nazwie 'Struktura organizacyjna'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste101725
user_idpuste1928604
resource_idpuste1526
namepusteStruktura organizacyjna
category_idpuste123
language_idpuste1
shortpusteStruktura_organizacyjna
fullpuste

Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce

publishfrompuste2017-09-01 00:00:00
_activepuste1
slugpustestruktura-organizacyjna
2017-09-01 13:12:25  Michał Rafałowicz

Pole category_id zmieniło wartość z '123' na '114'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id123114
2017-09-01 13:14:18  Michał Rafałowicz

Pole full zmieniło wartość z '<p> Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sok&oacute;łce</p> ' na '<p> Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sok&oacute;łce do pobrania poniżej w postaci pliku PDF.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce

Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce do pobrania poniżej w postaci pliku PDF.

2020-05-22 08:34:03  Michał Rafałowicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-05-22 08:34:03  Michał Rafałowicz

Załączono plik 770962

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2983656
user_idpuste1928604
fobject_idpuste770962
resource_idpuste1526
modelpusteArticle
foreign_idpuste101725
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się