Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-10-10 09:12:06  Michał Rafałowicz

Pole full zmieniło wartość z '<p> Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce posiada w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa położone w Sok&oacute;łce przy ulicy 1- go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi:</p> <ol> <li> &nbsp;3342/2, 3343/1, 3343/2, 3345 o powierzchni 1291 m<sup>2</sup> (KW 23828)</li> <li> &nbsp;3340 o powierzchni 337 m<sup>2</sup> (KW 33977)</li> </ol> <p> zabudowane budynkami:</p> <ol> <li> budynek biurowy 2 kondygnacyjny</li> <li> garaż.</li> </ol> ' na '<p> <strong>Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce posiada majątek&nbsp; o łącznej wartości netto 448779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.) , w tym:</strong></p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Środki trwałe o wartości netto &ndash; 401.672,24 zł, w tym:</strong></p> <p style="margin-left:7.1pt;"> a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>grunty o &nbsp;łącznej&nbsp; powierzchni&nbsp; - &nbsp;0,989 ha &nbsp;i&nbsp;&nbsp; wartości 88.892,00 zł&nbsp;&nbsp; </u>- będące &nbsp;w trwałym &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-left:7.1pt;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sok&oacute;łce &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-left:7.1pt;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przy ulicy 1- go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> <u>3342/2 (0,084ha),&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3343/2 (0.0537 ha), 3345 (0.0031ha)</u>&nbsp; - o łącznej powierzchni 0,0652 ha.&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; wg założonej księgi wieczystej KW 23828,</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> <u>3340( 0,337 ha)</u>&nbsp;- wg założonej księgi wieczystej&nbsp;&nbsp; KW 33977</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabudowane budynkami: budynek biurowy 2 kondygnacyjny i garaż.</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> Stan na dzień 30 września 2017r.</p> <p> b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; budynki o wartości&nbsp; - &nbsp;29.738,84 zł</p> <p> c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; urządzenia techniczne i maszyny o wartości &nbsp;- 49.851,69 zł.</p> <p> d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; środki transportu o wartości początkowej - &nbsp;106.450,00</p> <p> e)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pozostałe środki trwałe o wartości - &nbsp;126.739,71zł.</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sokółce posiada w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa położone w Sokółce przy ulicy 1- go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi:

  1.  3342/2, 3343/1, 3343/2, 3345 o powierzchni 1291 m2 (KW 23828)
  2.  3340 o powierzchni 337 m2 (KW 33977)

zabudowane budynkami:

  1. budynek biurowy 2 kondygnacyjny
  2. garaż.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sokółce posiada majątek  o łącznej wartości netto 448779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.) , w tym:

1.      Środki trwałe o wartości netto – 401.672,24 zł, w tym:

a)               grunty o  łącznej  powierzchni  -  0,989 ha  i   wartości 88.892,00 zł   - będące  w trwałym   

          zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sokółce   

           przy ulicy 1- go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:

3342/2 (0,084ha),    3343/2 (0.0537 ha), 3345 (0.0031ha)  - o łącznej powierzchni 0,0652 ha.    -  wg założonej księgi wieczystej KW 23828,

3340( 0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej   KW 33977

             zabudowane budynkami: budynek biurowy 2 kondygnacyjny i garaż.

Stan na dzień 30 września 2017r.

b)                 budynki o wartości  -  29.738,84 zł

c)                  urządzenia techniczne i maszyny o wartości  - 49.851,69 zł.

d)                 środki transportu o wartości początkowej -  106.450,00

e)                 pozostałe środki trwałe o wartości -  126.739,71zł.

2.      Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł

2017-10-10 09:17:50  Michał Rafałowicz

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce posiada majątek&nbsp; o łącznej wartości netto 448779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.) , w tym:</strong></p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Środki trwałe o wartości netto &ndash; 401.672,24 zł, w tym:</strong></p> <p style="margin-left:7.1pt;"> a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>grunty o &nbsp;łącznej&nbsp; powierzchni&nbsp; - &nbsp;0,989 ha &nbsp;i&nbsp;&nbsp; wartości 88.892,00 zł&nbsp;&nbsp; </u>- będące &nbsp;w trwałym &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-left:7.1pt;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sok&oacute;łce &nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-left:7.1pt;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przy ulicy 1- go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> <u>3342/2 (0,084ha),&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3343/2 (0.0537 ha), 3345 (0.0031ha)</u>&nbsp; - o łącznej powierzchni 0,0652 ha.&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; wg założonej księgi wieczystej KW 23828,</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> <u>3340( 0,337 ha)</u>&nbsp;- wg założonej księgi wieczystej&nbsp;&nbsp; KW 33977</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabudowane budynkami: budynek biurowy 2 kondygnacyjny i garaż.</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> Stan na dzień 30 września 2017r.</p> <p> b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; budynki o wartości&nbsp; - &nbsp;29.738,84 zł</p> <p> c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; urządzenia techniczne i maszyny o wartości &nbsp;- 49.851,69 zł.</p> <p> d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; środki transportu o wartości początkowej - &nbsp;106.450,00</p> <p> e)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pozostałe środki trwałe o wartości - &nbsp;126.739,71zł.</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł</strong></p> ' na '<p> Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:<br /> 1.Środki trwałe o wartości netto &ndash; 401.672,24 zł,w tym:<br /> a)grunty o&nbsp; łącznej&nbsp; powierzchni&nbsp; -&nbsp; 0,989 ha&nbsp; i&nbsp;&nbsp; wartości 88.892,00 zł&nbsp;&nbsp; - będące&nbsp; w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sok&oacute;łce przy ulicy 1- go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:<br /> 3342/2 (0,084ha)<br /> 3343/2 (0.0537 ha)<br /> 3345 (0.0031ha)<br /> o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej KW 23828,<br /> 3340 (0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej KW 33977<br /> zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.<br /> Stan na dzień 30 września 2017r.<br /> b)budynki o wartości 29.738,84 zł<br /> c)urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł<br /> d)środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł<br /> e)pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł<br /> 2.Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sokółce posiada majątek  o łącznej wartości netto 448779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.) , w tym:

1.      Środki trwałe o wartości netto – 401.672,24 zł, w tym:

a)               grunty o  łącznej  powierzchni  -  0,989 ha  i   wartości 88.892,00 zł   - będące  w trwałym   

          zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sokółce   

           przy ulicy 1- go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:

3342/2 (0,084ha),    3343/2 (0.0537 ha), 3345 (0.0031ha)  - o łącznej powierzchni 0,0652 ha.    -  wg założonej księgi wieczystej KW 23828,

3340( 0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej   KW 33977

             zabudowane budynkami: budynek biurowy 2 kondygnacyjny i garaż.

Stan na dzień 30 września 2017r.

b)                 budynki o wartości  -  29.738,84 zł

c)                  urządzenia techniczne i maszyny o wartości  - 49.851,69 zł.

d)                 środki transportu o wartości początkowej -  106.450,00

e)                 pozostałe środki trwałe o wartości -  126.739,71zł.

2.      Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sokółce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:
1.Środki trwałe o wartości netto – 401.672,24 zł,w tym:
a)grunty o  łącznej  powierzchni  -  0,989 ha  i   wartości 88.892,00 zł   - będące  w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sokółce przy ulicy 1- go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:
3342/2 (0,084ha)
3343/2 (0.0537 ha)
3345 (0.0031ha)
o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej KW 23828,
3340 (0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej KW 33977
zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.
Stan na dzień 30 września 2017r.
b)budynki o wartości 29.738,84 zł
c)urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł
d)środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł
e)pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł
2.Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł

2017-10-10 09:19:10  Michał Rafałowicz

Pole full zmieniło wartość z '<p> Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:<br /> 1.Środki trwałe o wartości netto &ndash; 401.672,24 zł,w tym:<br /> a)grunty o&nbsp; łącznej&nbsp; powierzchni&nbsp; -&nbsp; 0,989 ha&nbsp; i&nbsp;&nbsp; wartości 88.892,00 zł&nbsp;&nbsp; - będące&nbsp; w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sok&oacute;łce przy ulicy 1- go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:<br /> 3342/2 (0,084ha)<br /> 3343/2 (0.0537 ha)<br /> 3345 (0.0031ha)<br /> o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej KW 23828,<br /> 3340 (0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej KW 33977<br /> zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.<br /> Stan na dzień 30 września 2017r.<br /> b)budynki o wartości 29.738,84 zł<br /> c)urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł<br /> d)środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł<br /> e)pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł<br /> 2.Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł</p> ' na '<p> Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:<br /> 1.Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł,w tym:<br /> a)grunty o&nbsp; łącznej&nbsp; powierzchni 0,989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sok&oacute;łce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:<br /> 3342/2 (0,084ha)<br /> 3343/2 (0.0537 ha)<br /> 3345 (0.0031ha)<br /> o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej KW 23828,<br /> 3340 (0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej KW 33977<br /> zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.<br /> Stan na dzień 30 września 2017r.<br /> b)budynki o wartości 29.738,84 zł<br /> c)urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł<br /> d)środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł<br /> e)pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł<br /> 2.Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sokółce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:
1.Środki trwałe o wartości netto – 401.672,24 zł,w tym:
a)grunty o  łącznej  powierzchni  -  0,989 ha  i   wartości 88.892,00 zł   - będące  w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sokółce przy ulicy 1- go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:
3342/2 (0,084ha)
3343/2 (0.0537 ha)
3345 (0.0031ha)
o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej KW 23828,
3340 (0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej KW 33977
zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.
Stan na dzień 30 września 2017r.
b)budynki o wartości 29.738,84 zł
c)urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł
d)środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł
e)pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł
2.Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:
1.Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł,w tym:
a)grunty o  łącznej  powierzchni 0,989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sokółce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:
3342/2 (0,084ha)
3343/2 (0.0537 ha)
3345 (0.0031ha)
o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej KW 23828,
3340 (0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej KW 33977
zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.
Stan na dzień 30 września 2017r.
b)budynki o wartości 29.738,84 zł
c)urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł
d)środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł
e)pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł
2.Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł

2017-10-10 09:22:33  Michał Rafałowicz

Pole full zmieniło wartość z '<p> Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:<br /> 1.Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł,w tym:<br /> a)grunty o&nbsp; łącznej&nbsp; powierzchni 0,989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sok&oacute;łce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:<br /> 3342/2 (0,084ha)<br /> 3343/2 (0.0537 ha)<br /> 3345 (0.0031ha)<br /> o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej KW 23828,<br /> 3340 (0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej KW 33977<br /> zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.<br /> Stan na dzień 30 września 2017r.<br /> b)budynki o wartości 29.738,84 zł<br /> c)urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł<br /> d)środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł<br /> e)pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł<br /> 2.Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł</p> ' na '<p> <strong>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:</strong></p> <p> <strong>1. Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł, w tym:</strong></p> <p> a) grunty o&nbsp; łącznej&nbsp; powierzchni 0,989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sok&oacute;łce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:<br /> <strong>3342/2</strong> (0,084ha)<br /> <strong>3343/2</strong> (0.0537 ha)<br /> <strong>3345</strong> (0.0031ha)<br /> o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej <strong>KW 23828</strong>,<br /> <strong>3340</strong> (0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej <strong>KW 33977</strong><br /> zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.</p> <p> b) budynki o wartości 29.738,84 zł</p> <p> c) urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł</p> <p> d) środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł</p> <p> e) pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł</p> <p> <strong>2. Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:
1.Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł,w tym:
a)grunty o  łącznej  powierzchni 0,989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sokółce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:
3342/2 (0,084ha)
3343/2 (0.0537 ha)
3345 (0.0031ha)
o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej KW 23828,
3340 (0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej KW 33977
zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.
Stan na dzień 30 września 2017r.
b)budynki o wartości 29.738,84 zł
c)urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł
d)środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł
e)pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł
2.Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:

1. Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł, w tym:

a) grunty o  łącznej  powierzchni 0,989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sokółce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:
3342/2 (0,084ha)
3343/2 (0.0537 ha)
3345 (0.0031ha)
o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej KW 23828,
3340 (0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej KW 33977
zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.

b) budynki o wartości 29.738,84 zł

c) urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł

d) środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł

e) pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł

2. Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł

2017-10-10 09:23:10  Michał Rafałowicz

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:</strong></p> <p> <strong>1. Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł, w tym:</strong></p> <p> a) grunty o&nbsp; łącznej&nbsp; powierzchni 0,989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sok&oacute;łce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:<br /> <strong>3342/2</strong> (0,084ha)<br /> <strong>3343/2</strong> (0.0537 ha)<br /> <strong>3345</strong> (0.0031ha)<br /> o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej <strong>KW 23828</strong>,<br /> <strong>3340</strong> (0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej <strong>KW 33977</strong><br /> zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.</p> <p> b) budynki o wartości 29.738,84 zł</p> <p> c) urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł</p> <p> d) środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł</p> <p> e) pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł</p> <p> <strong>2. Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł</strong></p> ' na '<p> <strong>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>1. Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł, w tym:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> a) grunty o&nbsp; łącznej&nbsp; powierzchni 0,989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sok&oacute;łce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:<br /> <strong>3342/2</strong> (0,084ha)<br /> <strong>3343/2</strong> (0.0537 ha)<br /> <strong>3345</strong> (0.0031ha)<br /> o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej <strong>KW 23828</strong>,<br /> <strong>3340</strong> (0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej <strong>KW 33977</strong><br /> zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.</p> <p> &nbsp;</p> <p> b) budynki o wartości 29.738,84 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> c) urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> d) środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> e) pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>2. Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:

1. Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł, w tym:

a) grunty o  łącznej  powierzchni 0,989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sokółce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:
3342/2 (0,084ha)
3343/2 (0.0537 ha)
3345 (0.0031ha)
o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej KW 23828,
3340 (0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej KW 33977
zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.

b) budynki o wartości 29.738,84 zł

c) urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł

d) środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł

e) pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł

2. Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:

 

1. Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł, w tym:

 

a) grunty o  łącznej  powierzchni 0,989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sokółce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:
3342/2 (0,084ha)
3343/2 (0.0537 ha)
3345 (0.0031ha)
o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej KW 23828,
3340 (0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej KW 33977
zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.

 

b) budynki o wartości 29.738,84 zł

 

c) urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł

 

d) środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł

 

e) pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł

 

2. Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł

2017-10-10 09:24:41  Michał Rafałowicz

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>1. Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł, w tym:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> a) grunty o&nbsp; łącznej&nbsp; powierzchni 0,989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sok&oacute;łce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:<br /> <strong>3342/2</strong> (0,084ha)<br /> <strong>3343/2</strong> (0.0537 ha)<br /> <strong>3345</strong> (0.0031ha)<br /> o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej <strong>KW 23828</strong>,<br /> <strong>3340</strong> (0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej <strong>KW 33977</strong><br /> zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.</p> <p> &nbsp;</p> <p> b) budynki o wartości 29.738,84 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> c) urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> d) środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> e) pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>2. Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł</strong></p> ' na '<p> <strong>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>1. Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł, w tym:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> a) grunty o&nbsp; łącznej&nbsp; powierzchni 0,989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sok&oacute;łce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:<br /> <strong>3342/2</strong> (0,084ha)<br /> <strong>3343/2</strong> (0,0537 ha)<br /> <strong>3345</strong> (0,0031ha)<br /> o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej <strong>KW 23828</strong>,<br /> <strong>3340</strong> (0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej <strong>KW 33977</strong><br /> zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.</p> <p> &nbsp;</p> <p> b) budynki o wartości 29.738,84 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> c) urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> d) środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> e) pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>2. Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:

 

1. Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł, w tym:

 

a) grunty o  łącznej  powierzchni 0,989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sokółce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:
3342/2 (0,084ha)
3343/2 (0.0537 ha)
3345 (0.0031ha)
o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej KW 23828,
3340 (0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej KW 33977
zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.

 

b) budynki o wartości 29.738,84 zł

 

c) urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł

 

d) środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł

 

e) pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł

 

2. Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:

 

1. Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł, w tym:

 

a) grunty o  łącznej  powierzchni 0,989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sokółce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:
3342/2 (0,084ha)
3343/2 (0,0537 ha)
3345 (0,0031ha)
o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej KW 23828,
3340 (0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej KW 33977
zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.

 

b) budynki o wartości 29.738,84 zł

 

c) urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł

 

d) środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł

 

e) pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł

 

2. Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł

2017-10-10 09:25:19  Michał Rafałowicz

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>1. Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł, w tym:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> a) grunty o&nbsp; łącznej&nbsp; powierzchni 0,989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sok&oacute;łce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:<br /> <strong>3342/2</strong> (0,084ha)<br /> <strong>3343/2</strong> (0,0537 ha)<br /> <strong>3345</strong> (0,0031ha)<br /> o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej <strong>KW 23828</strong>,<br /> <strong>3340</strong> (0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej <strong>KW 33977</strong><br /> zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.</p> <p> &nbsp;</p> <p> b) budynki o wartości 29.738,84 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> c) urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> d) środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> e) pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>2. Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł</strong></p> ' na '<p> <strong>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>1. Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł, w tym:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> a) grunty o&nbsp; łącznej&nbsp; powierzchni 0,989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sok&oacute;łce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:<br /> <strong>3342/2</strong> (0,084 ha)<br /> <strong>3343/2</strong> (0,0537 ha)<br /> <strong>3345</strong> (0,0031 ha)<br /> o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej <strong>KW 23828</strong>,<br /> <strong>3340</strong> (0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej <strong>KW 33977</strong><br /> zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.</p> <p> &nbsp;</p> <p> b) budynki o wartości 29.738,84 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> c) urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> d) środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> e) pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>2. Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:

 

1. Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł, w tym:

 

a) grunty o  łącznej  powierzchni 0,989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sokółce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:
3342/2 (0,084ha)
3343/2 (0,0537 ha)
3345 (0,0031ha)
o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej KW 23828,
3340 (0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej KW 33977
zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.

 

b) budynki o wartości 29.738,84 zł

 

c) urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł

 

d) środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł

 

e) pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł

 

2. Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:

 

1. Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł, w tym:

 

a) grunty o  łącznej  powierzchni 0,989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sokółce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:
3342/2 (0,084 ha)
3343/2 (0,0537 ha)
3345 (0,0031 ha)
o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej KW 23828,
3340 (0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej KW 33977
zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.

 

b) budynki o wartości 29.738,84 zł

 

c) urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł

 

d) środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł

 

e) pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł

 

2. Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł

2017-10-10 09:51:13  Michał Rafałowicz

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>1. Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł, w tym:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> a) grunty o&nbsp; łącznej&nbsp; powierzchni 0,989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sok&oacute;łce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:<br /> <strong>3342/2</strong> (0,084 ha)<br /> <strong>3343/2</strong> (0,0537 ha)<br /> <strong>3345</strong> (0,0031 ha)<br /> o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej <strong>KW 23828</strong>,<br /> <strong>3340</strong> (0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej <strong>KW 33977</strong><br /> zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.</p> <p> &nbsp;</p> <p> b) budynki o wartości 29.738,84 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> c) urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> d) środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> e) pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>2. Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł</strong></p> ' na '<p> <strong>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>1. Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł, w tym:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> a) grunty o&nbsp; łącznej&nbsp; powierzchni 0,0989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sok&oacute;łce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:<br /> <strong>3342/2</strong> (0,0084 ha),<br /> <strong>3343/2</strong> (0,0537 ha),<br /> <strong>3345</strong> (0,0031 ha)<br /> o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej <strong>BI1S/00023828/1</strong>,<br /> <strong>3340</strong> (0,0337 ha) - wg założonej księgi wieczystej <strong>BI1S/00033977/3</strong><br /> zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.</p> <p> &nbsp;</p> <p> b) budynki o wartości 29.738,84 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> c) urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> d) środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> e) pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>2. Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:

 

1. Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł, w tym:

 

a) grunty o  łącznej  powierzchni 0,989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sokółce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:
3342/2 (0,084 ha)
3343/2 (0,0537 ha)
3345 (0,0031 ha)
o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej KW 23828,
3340 (0,337 ha) - wg założonej księgi wieczystej KW 33977
zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.

 

b) budynki o wartości 29.738,84 zł

 

c) urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł

 

d) środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł

 

e) pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł

 

2. Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:

 

1. Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł, w tym:

 

a) grunty o  łącznej  powierzchni 0,0989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sokółce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:
3342/2 (0,0084 ha),
3343/2 (0,0537 ha),
3345 (0,0031 ha)
o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej BI1S/00023828/1,
3340 (0,0337 ha) - wg założonej księgi wieczystej BI1S/00033977/3
zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.

 

b) budynki o wartości 29.738,84 zł

 

c) urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł

 

d) środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł

 

e) pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł

 

2. Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł

10  2017-10-11 01:27:12  Michał Rafałowicz

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>1. Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł, w tym:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> a) grunty o&nbsp; łącznej&nbsp; powierzchni 0,0989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sok&oacute;łce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:<br /> <strong>3342/2</strong> (0,0084 ha),<br /> <strong>3343/2</strong> (0,0537 ha),<br /> <strong>3345</strong> (0,0031 ha)<br /> o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej <strong>BI1S/00023828/1</strong>,<br /> <strong>3340</strong> (0,0337 ha) - wg założonej księgi wieczystej <strong>BI1S/00033977/3</strong><br /> zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.</p> <p> &nbsp;</p> <p> b) budynki o wartości 29.738,84 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> c) urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> d) środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> e) pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>2. Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł</strong></p> ' na '<p> <strong>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68 zł (stan na dzień 30 września 2017 r.), w tym:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>1. Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł, w tym:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> a) grunty o&nbsp; łącznej&nbsp; powierzchni 0,0989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sok&oacute;łce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:<br /> <strong>3342/2</strong> (0,0084 ha),<br /> <strong>3343/2</strong> (0,0537 ha),<br /> <strong>3345</strong> (0,0031 ha)<br /> o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej <strong>BI1S/00023828/1</strong>,<br /> <strong>3340</strong> (0,0337 ha) - wg założonej księgi wieczystej <strong>BI1S/00033977/3</strong><br /> zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.</p> <p> &nbsp;</p> <p> b) budynki o wartości 29.738,84 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> c) urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> d) środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> e) pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>2. Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68zł (stan na dzień 30 września 2017r.), w tym:

 

1. Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł, w tym:

 

a) grunty o  łącznej  powierzchni 0,0989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sokółce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:
3342/2 (0,0084 ha),
3343/2 (0,0537 ha),
3345 (0,0031 ha)
o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej BI1S/00023828/1,
3340 (0,0337 ha) - wg założonej księgi wieczystej BI1S/00033977/3
zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.

 

b) budynki o wartości 29.738,84 zł

 

c) urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł

 

d) środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł

 

e) pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł

 

2. Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce posiada majątek o łącznej wartości netto 448.779,68 zł (stan na dzień 30 września 2017 r.), w tym:

 

1. Środki trwałe o wartości netto 401.672,24 zł, w tym:

 

a) grunty o  łącznej  powierzchni 0,0989 ha i wartości 88.892,00 zł będące w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położone w Sokółce przy ulicy 1-go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi działek nr:
3342/2 (0,0084 ha),
3343/2 (0,0537 ha),
3345 (0,0031 ha)
o łącznej powierzchni 0,0652 ha - wg założonej księgi wieczystej BI1S/00023828/1,
3340 (0,0337 ha) - wg założonej księgi wieczystej BI1S/00033977/3
zabudowane budynkami: budynek biurowy 2-kondygnacyjny i garaż.

 

b) budynki o wartości 29.738,84 zł

 

c) urządzenia techniczne i maszyny o wartości 49.851,69 zł

 

d) środki transportu o wartości początkowej 106.450,00 zł

 

e) pozostałe środki trwałe o wartości 126.739,71 zł

 

2. Wartości niematerialne i prawne netto o wartości 47.107,44 zł

2017-09-03 23:37:55  Michał Rafałowicz

Utworzono artykuł 101774 o nazwie 'Majątek PSSE'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste101774
user_idpuste1928604
resource_idpuste1526
namepusteMajątek PSSE
category_idpuste138
language_idpuste1
shortpusteWykaz nieruchomości
fullpuste

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sokółce posiada w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa położone w Sokółce przy ulicy 1- go Maja 13A oznaczone numerami geodezyjnymi:

  1.  3342/2, 3343/1, 3343/2, 3345 o powierzchni 1291 m2 (KW 23828)
  2.  3340 o powierzchni 337 m2 (KW 33977)

zabudowane budynkami:

  1. budynek biurowy 2 kondygnacyjny
  2. garaż.
publishfrompuste2017-09-03 00:00:00
_activepuste1
slugpustemajatek-psse

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się