Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-10-20 08:36:46  Michał Rafałowicz

Pole full zmieniło wartość z '<p> Wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej/ braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej<br /> Postępowanie prowadzi i informacji udziela<br /> Oddział Higieny Środowiskowej- Sekcja Higieny Pracy<br /> pok. nr 25<br /> tel. (085) 7119450 w. 1<br /> <br /> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny&nbsp; jako organ I- szej instancji&nbsp; prowadzi postępowanie stwierdzenia choroby zawodowej.<br /> Tryb postępowania w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej określa Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chor&oacute;b zawodowych (Dz.U. Nr 105, poz. 869)</p> ' na '<p> Wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej/ braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej<br /> Postępowanie prowadzi i informacji udziela<br /> Oddział Higieny Środowiskowej- Sekcja Higieny Pracy<br /> pok. nr 25<br /> tel. (085) 7119450<br /> <br /> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny&nbsp; jako organ I- szej instancji&nbsp; prowadzi postępowanie stwierdzenia choroby zawodowej.<br /> Tryb postępowania w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej określa Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chor&oacute;b zawodowych (Dz.U. Nr 105, poz. 869)</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej/ braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
Postępowanie prowadzi i informacji udziela
Oddział Higieny Środowiskowej- Sekcja Higieny Pracy
pok. nr 25
tel. (085) 7119450 w. 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  jako organ I- szej instancji  prowadzi postępowanie stwierdzenia choroby zawodowej.
Tryb postępowania w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. Nr 105, poz. 869)

Wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej/ braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
Postępowanie prowadzi i informacji udziela
Oddział Higieny Środowiskowej- Sekcja Higieny Pracy
pok. nr 25
tel. (085) 7119450

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  jako organ I- szej instancji  prowadzi postępowanie stwierdzenia choroby zawodowej.
Tryb postępowania w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. Nr 105, poz. 869)

2017-09-03 23:56:51  Michał Rafałowicz

Utworzono artykuł 101777 o nazwie 'Higiena pracy'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste101777
user_idpuste1928604
resource_idpuste1526
namepusteHigiena pracy
category_idpuste126
language_idpuste1
shortpusteSprawy z zakresu higieny pracy
fullpuste

Wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej/ braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
Postępowanie prowadzi i informacji udziela
Oddział Higieny Środowiskowej- Sekcja Higieny Pracy
pok. nr 25
tel. (085) 7119450 w. 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  jako organ I- szej instancji  prowadzi postępowanie stwierdzenia choroby zawodowej.
Tryb postępowania w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. Nr 105, poz. 869)

publishfrompuste2017-09-03 00:00:00
_activepuste1
slugpustehigiena-pracy

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się