Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-10-11 08:27:30  Michał Rafałowicz

Pole slug zmieniło wartość z 'status-prawny' na '105291_status-prawny'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugstatus-prawny105291_status-prawny
2017-10-11 08:27:49  Michał Rafałowicz

Pole category_id zmieniło wartość z '123' na '115'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id123115
2017-10-11 08:29:27  Michał Rafałowicz

Pole full zmieniło wartość z '<p> Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce jest jednostką budżetową będącą podmiotem&nbsp; leczniczym finansowanym z budżetu państwa, przy pomocy kt&oacute;rej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sok&oacute;łce wykonuje swoje zadania.<br /> &nbsp;</p> <p> Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce jest wpisana do Rejestru Podmiot&oacute;w Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego&nbsp; pod numerem księgi rejestrowej 000000023745.<br /> &nbsp;</p> <p> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sok&oacute;łce działa na podstawie:<br /> &nbsp;</p> <p> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261z p&oacute;źn. zm.);<br /> &nbsp;</p> <p> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z&nbsp; p&oacute;źn. zm.);<br /> &nbsp;</p> <p> 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z p&oacute;źn. zm);<br /> &nbsp;</p> <p> 4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Statutu nadanego&nbsp; Zarządzeniem Nr 46/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 113/2012&nbsp; Wojewody Podlaskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.;<br /> &nbsp;</p> <p> 5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Regulaminu&nbsp; organizacyjnego ustalonego Zarządzeniem Nr 9/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sok&oacute;łce z dnia 26 kwietnia 2012 r. i zatwierdzonego przez Wojewodę Podlaskiego w dniu 30 kwietnia 2012 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 17/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sok&oacute;łce z dnia 29 sierpnia 2012 r., zatwierdzonego przez Wojewodę Podlaskiego w dniu 25 września 2012 r.</p> ' na '<p> Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce jest jednostką budżetową będącą podmiotem&nbsp; leczniczym finansowanym z budżetu państwa, przy pomocy kt&oacute;rej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sok&oacute;łce wykonuje swoje zadania.<br /> &nbsp;</p> <p> Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce jest wpisana do Rejestru Podmiot&oacute;w Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego&nbsp; pod numerem księgi rejestrowej 000000023745.<br /> &nbsp;</p> <p> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sok&oacute;łce działa na podstawie:<br /> &nbsp;</p> <p> 1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261z p&oacute;źn. zm.);<br /> &nbsp;</p> <p> 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z&nbsp; p&oacute;źn. zm.);<br /> &nbsp;</p> <p> 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z p&oacute;źn. zm);<br /> &nbsp;</p> <p> 4) Statutu nadanego&nbsp; Zarządzeniem Nr 46/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 113/2012&nbsp; Wojewody Podlaskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.;<br /> &nbsp;</p> <p> 5) Regulaminu&nbsp; organizacyjnego ustalonego Zarządzeniem Nr 9/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sok&oacute;łce z dnia 26 kwietnia 2012 r. i zatwierdzonego przez Wojewodę Podlaskiego w dniu 30 kwietnia 2012 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 17/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sok&oacute;łce z dnia 29 sierpnia 2012 r., zatwierdzonego przez Wojewodę Podlaskiego w dniu 25 września 2012 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sokółce jest jednostką budżetową będącą podmiotem  leczniczym finansowanym z budżetu państwa, przy pomocy której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce wykonuje swoje zadania.
 

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sokółce jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego  pod numerem księgi rejestrowej 000000023745.
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce działa na podstawie:
 

1)       ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261z późn. zm.);
 

2)      ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z  późn. zm.);
 

3)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm);
 

4)      Statutu nadanego  Zarządzeniem Nr 46/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 113/2012  Wojewody Podlaskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.;
 

5)      Regulaminu  organizacyjnego ustalonego Zarządzeniem Nr 9/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce z dnia 26 kwietnia 2012 r. i zatwierdzonego przez Wojewodę Podlaskiego w dniu 30 kwietnia 2012 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 17/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce z dnia 29 sierpnia 2012 r., zatwierdzonego przez Wojewodę Podlaskiego w dniu 25 września 2012 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sokółce jest jednostką budżetową będącą podmiotem  leczniczym finansowanym z budżetu państwa, przy pomocy której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce wykonuje swoje zadania.
 

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sokółce jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego  pod numerem księgi rejestrowej 000000023745.
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce działa na podstawie:
 

1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261z późn. zm.);
 

2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z  późn. zm.);
 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm);
 

4) Statutu nadanego  Zarządzeniem Nr 46/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 113/2012  Wojewody Podlaskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.;
 

5) Regulaminu  organizacyjnego ustalonego Zarządzeniem Nr 9/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce z dnia 26 kwietnia 2012 r. i zatwierdzonego przez Wojewodę Podlaskiego w dniu 30 kwietnia 2012 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 17/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce z dnia 29 sierpnia 2012 r., zatwierdzonego przez Wojewodę Podlaskiego w dniu 25 września 2012 r.

2020-05-22 08:40:19  Michał Rafałowicz

Pole full zmieniło wartość z '<p> Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce jest jednostką budżetową będącą podmiotem&nbsp; leczniczym finansowanym z budżetu państwa, przy pomocy kt&oacute;rej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sok&oacute;łce wykonuje swoje zadania.<br /> &nbsp;</p> <p> Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce jest wpisana do Rejestru Podmiot&oacute;w Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego&nbsp; pod numerem księgi rejestrowej 000000023745.<br /> &nbsp;</p> <p> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sok&oacute;łce działa na podstawie:<br /> &nbsp;</p> <p> 1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261z p&oacute;źn. zm.);<br /> &nbsp;</p> <p> 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z&nbsp; p&oacute;źn. zm.);<br /> &nbsp;</p> <p> 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z p&oacute;źn. zm);<br /> &nbsp;</p> <p> 4) Statutu nadanego&nbsp; Zarządzeniem Nr 46/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 113/2012&nbsp; Wojewody Podlaskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.;<br /> &nbsp;</p> <p> 5) Regulaminu&nbsp; organizacyjnego ustalonego Zarządzeniem Nr 9/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sok&oacute;łce z dnia 26 kwietnia 2012 r. i zatwierdzonego przez Wojewodę Podlaskiego w dniu 30 kwietnia 2012 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 17/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sok&oacute;łce z dnia 29 sierpnia 2012 r., zatwierdzonego przez Wojewodę Podlaskiego w dniu 25 września 2012 r.</p> ' na '<div> Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce jest jednostką budżetową będącą podmiotem&nbsp; leczniczym finansowanym z budżetu państwa, przy pomocy kt&oacute;rej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sok&oacute;łce wykonuje swoje zadania.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sok&oacute;łce jest wpisana do Rejestru Podmiot&oacute;w Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego&nbsp; pod numerem księgi rejestrowej 000000023745.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sok&oacute;łce działa na podstawie:</div> <div> &nbsp;</div> <div> 1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z p&oacute;źn. zm.);</div> <div> &nbsp;</div> <div> 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r. poz. 295 z&nbsp; p&oacute;źn. zm.);</div> <div> &nbsp;</div> <div> 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 869 z p&oacute;źn. zm);</div> <div> &nbsp;</div> <div> 4) Statutu nadanego&nbsp; Zarządzeniem Nr 60/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r.,</div> <div> &nbsp;</div> <div> 5) Regulaminu&nbsp; organizacyjnego ustalonego Zarządzeniem Nr 3/2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sok&oacute;łce z dnia 30.01.2020r&nbsp; i zatwierdzonego przez Wojewodę Podlaskiego - pismem nr NK - III.0122.3.1.2020.ESK&nbsp; w dniu 16 maja 2020 r.</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sokółce jest jednostką budżetową będącą podmiotem  leczniczym finansowanym z budżetu państwa, przy pomocy której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce wykonuje swoje zadania.
 

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sokółce jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego  pod numerem księgi rejestrowej 000000023745.
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce działa na podstawie:
 

1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261z późn. zm.);
 

2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z  późn. zm.);
 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm);
 

4) Statutu nadanego  Zarządzeniem Nr 46/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 113/2012  Wojewody Podlaskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.;
 

5) Regulaminu  organizacyjnego ustalonego Zarządzeniem Nr 9/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce z dnia 26 kwietnia 2012 r. i zatwierdzonego przez Wojewodę Podlaskiego w dniu 30 kwietnia 2012 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 17/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce z dnia 29 sierpnia 2012 r., zatwierdzonego przez Wojewodę Podlaskiego w dniu 25 września 2012 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sokółce jest jednostką budżetową będącą podmiotem  leczniczym finansowanym z budżetu państwa, przy pomocy której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce wykonuje swoje zadania.
 
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sokółce jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego  pod numerem księgi rejestrowej 000000023745.
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce działa na podstawie:
 
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.);
 
2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r. poz. 295 z  późn. zm.);
 
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 869 z późn. zm);
 
4) Statutu nadanego  Zarządzeniem Nr 60/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
 
5) Regulaminu  organizacyjnego ustalonego Zarządzeniem Nr 3/2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce z dnia 30.01.2020r  i zatwierdzonego przez Wojewodę Podlaskiego - pismem nr NK - III.0122.3.1.2020.ESK  w dniu 16 maja 2020 r.
2017-10-11 08:27:30  Michał Rafałowicz

Utworzono artykuł 105291 o nazwie 'Status prawny'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste105291
user_idpuste1928604
resource_idpuste1526
namepusteStatus prawny
category_idpuste123
language_idpuste1
shortpusteStatus prawny PSSE Sokółka
fullpuste

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sokółce jest jednostką budżetową będącą podmiotem  leczniczym finansowanym z budżetu państwa, przy pomocy której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce wykonuje swoje zadania.
 

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sokółce jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego  pod numerem księgi rejestrowej 000000023745.
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce działa na podstawie:
 

1)       ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261z późn. zm.);
 

2)      ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z  późn. zm.);
 

3)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm);
 

4)      Statutu nadanego  Zarządzeniem Nr 46/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 113/2012  Wojewody Podlaskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.;
 

5)      Regulaminu  organizacyjnego ustalonego Zarządzeniem Nr 9/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce z dnia 26 kwietnia 2012 r. i zatwierdzonego przez Wojewodę Podlaskiego w dniu 30 kwietnia 2012 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 17/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce z dnia 29 sierpnia 2012 r., zatwierdzonego przez Wojewodę Podlaskiego w dniu 25 września 2012 r.

publishfrompuste2017-10-11 00:00:00
_activepuste1
slugpustestatus-prawny

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się