Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-10-13 09:05:29  Michał Rafałowicz

Utworzono artykuł 105589 o nazwie 'Higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste105589
user_idpuste1928604
resource_idpuste1526
namepusteHigiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku
category_idpuste123
language_idpuste1
shortpusteSprawy z zakresu higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku
fullpuste

Przyjmowanie i załatwianie wniosków:

- o wpis zakładów do rejestru zakładów

- o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów

- o  wykreślenie z rejestru zakładów

oraz  wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru zakładów

 

(podstawa prawna– art.67. ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225)

Wnioskodawcy składają w/w wnioski w pokoju nr 20 zgodnie z wzorami tych wniosków wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w/s wzorów dokumentów

dotyczących rejestracji  i zatwierdzania zakładów produkujących  lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

( Dz.U. Nr 105, poz. 730) – wzory wniosków oraz zaświadczenia wydawane są  w pokoju nr 20.

publishfrompuste2017-10-13 00:00:00
_activepuste1
slugpustehigiena-zywnosci-zywienia-i-przedmiotow-uzytku
2017-10-13 09:05:59  Michał Rafałowicz

Pole category_id zmieniło wartość z '123' na '126'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id123126
2017-10-20 12:18:38  Michał Rafałowicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-10-20 12:27:02  Michał Rafałowicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-03-04 08:05:14  Michał Rafałowicz

Pole full zmieniło wartość z '<p> Przyjmowanie i załatwianie wniosk&oacute;w:<br /> <br /> - o wpis zakład&oacute;w do rejestru zakład&oacute;w<br /> <br /> - o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakład&oacute;w<br /> <br /> - o&nbsp; wykreślenie z rejestru zakład&oacute;w<br /> <br /> oraz&nbsp; wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru zakład&oacute;w<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> (podstawa prawna&ndash; art.67. ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225)<br /> <br /> Wnioskodawcy składają w/w wnioski w pokoju nr 20 zgodnie z wzorami tych wniosk&oacute;w wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w/s wzor&oacute;w dokument&oacute;w<br /> <br /> dotyczących rejestracji&nbsp; i zatwierdzania zakład&oacute;w produkujących&nbsp; lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej<br /> <br /> ( Dz.U. Nr 105, poz. 730) &ndash; wzory wniosk&oacute;w oraz zaświadczenia wydawane są&nbsp; w pokoju nr 20.</p> ' na '<p> Przyjmowanie i załatwianie wniosk&oacute;w:<br /> <br /> - o wpis zakład&oacute;w do rejestru zakład&oacute;w<br /> <br /> - o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakład&oacute;w<br /> <br /> - o&nbsp; wykreślenie z rejestru zakład&oacute;w<br /> <br /> oraz&nbsp; wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru zakład&oacute;w<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> (podstawa prawna&ndash; art.67. ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020, poz. 2021)<br /> <br /> Wnioskodawcy składają w/w wnioski w pokoju nr 20 zgodnie z wzorami tych wniosk&oacute;w wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w/s wzor&oacute;w dokument&oacute;w<br /> <br /> dotyczących rejestracji&nbsp; i zatwierdzania zakład&oacute;w produkujących&nbsp; lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej<br /> <br /> ( Dz.U. Nr 105, poz. 730) &ndash; wzory wniosk&oacute;w oraz zaświadczenia wydawane są&nbsp; w pokoju nr 20.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przyjmowanie i załatwianie wniosków:

- o wpis zakładów do rejestru zakładów

- o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów

- o  wykreślenie z rejestru zakładów

oraz  wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru zakładów

 

(podstawa prawna– art.67. ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225)

Wnioskodawcy składają w/w wnioski w pokoju nr 20 zgodnie z wzorami tych wniosków wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w/s wzorów dokumentów

dotyczących rejestracji  i zatwierdzania zakładów produkujących  lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

( Dz.U. Nr 105, poz. 730) – wzory wniosków oraz zaświadczenia wydawane są  w pokoju nr 20.

Przyjmowanie i załatwianie wniosków:

- o wpis zakładów do rejestru zakładów

- o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów

- o  wykreślenie z rejestru zakładów

oraz  wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru zakładów

 

(podstawa prawna– art.67. ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020, poz. 2021)

Wnioskodawcy składają w/w wnioski w pokoju nr 20 zgodnie z wzorami tych wniosków wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w/s wzorów dokumentów

dotyczących rejestracji  i zatwierdzania zakładów produkujących  lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

( Dz.U. Nr 105, poz. 730) – wzory wniosków oraz zaświadczenia wydawane są  w pokoju nr 20.

2021-03-04 08:05:14  Michał Rafałowicz

Załączono plik 941958

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3700644
user_idpuste1928604
fobject_idpuste941958
resource_idpuste1526
modelpusteArticle
foreign_idpuste105589
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-03-04 08:05:14  Michał Rafałowicz

Załączono plik 941959

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3700645
user_idpuste1928604
fobject_idpuste941959
resource_idpuste1526
modelpusteArticle
foreign_idpuste105589
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-03-04 08:05:14  Michał Rafałowicz

Załączono plik 941960

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3700646
user_idpuste1928604
fobject_idpuste941960
resource_idpuste1526
modelpusteArticle
foreign_idpuste105589
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-03-04 08:05:14  Michał Rafałowicz

Załączono plik 941961

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3700647
user_idpuste1928604
fobject_idpuste941961
resource_idpuste1526
modelpusteArticle
foreign_idpuste105589
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się