Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-08 08:35:22  Michał Rafałowicz

Utworzono artykuł 218840 o nazwie 'Sprawozdania finansowe za 2018'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste218840
user_idpuste1928604
resource_idpuste1526
namepusteSprawozdania finansowe za 2018
category_idpuste122
language_idpuste1
shortpusteSprawozdania finansowe za 2018
fullpuste

Sprawozdania finansowe za 2018

publishfrompuste2019-05-08 00:00:00
_activepuste1
slugpustesprawozdania-finansowe-za-2018
2019-05-08 08:35:22  Michał Rafałowicz

Załączono plik 549652

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2120937
user_idpuste1928604
fobject_idpuste549652
resource_idpuste1526
modelpusteArticle
foreign_idpuste218840
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-08 08:35:22  Michał Rafałowicz

Załączono plik 549653

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2120938
user_idpuste1928604
fobject_idpuste549653
resource_idpuste1526
modelpusteArticle
foreign_idpuste218840
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-08 08:35:22  Michał Rafałowicz

Załączono plik 549654

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2120939
user_idpuste1928604
fobject_idpuste549654
resource_idpuste1526
modelpusteArticle
foreign_idpuste218840
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-08 08:35:22  Michał Rafałowicz

Załączono plik 549655

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2120940
user_idpuste1928604
fobject_idpuste549655
resource_idpuste1526
modelpusteArticle
foreign_idpuste218840
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się