Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2021-05-06 10:35:39  Michał Rafałowicz

Utworzono artykuł 443768 o nazwie 'Sprawozdania finansowe za 2019'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste443768
user_idpuste1928604
resource_idpuste1526
namepusteSprawozdania finansowe za 2019
category_idpuste122
language_idpuste1
shortpusteSprawozdania finansowe za 2019
fullpuste

Sprawozdania finansowe za 2019

publishfrompuste2021-05-06 00:00:00
_activepuste1
slugpustesprawozdania-finansowe-za-2019
2021-05-06 10:35:40  Michał Rafałowicz

Pole slug zmieniło wartość z 'sprawozdania-finansowe-za-2019' na '443768_sprawozdania-finansowe-za-2019'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugsprawozdania-finansowe-za-2019443768_sprawozdania-finansowe-za-2019
2021-05-06 10:36:12  Michał Rafałowicz

Zmieniono nazwę z 'Sprawozdania finansowe za 2019' na 'Sprawozdania finansowe za 2020'

Pole short zmieniło wartość z 'Sprawozdania finansowe za 2019' na 'Sprawozdania finansowe za 2020'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Sprawozdania finansowe za 2019</p> ' na '<p> Sprawozdania finansowe za 2020</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameSprawozdania finansowe za 2019Sprawozdania finansowe za 2020
shortSprawozdania finansowe za 2019Sprawozdania finansowe za 2020
full

Sprawozdania finansowe za 2019

Sprawozdania finansowe za 2020

2021-05-06 10:36:13  Michał Rafałowicz

Załączono plik 985498

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3835865
user_idpuste1928604
fobject_idpuste985498
resource_idpuste1526
modelpusteArticle
foreign_idpuste443768
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-05-06 10:36:13  Michał Rafałowicz

Załączono plik 985499

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3835866
user_idpuste1928604
fobject_idpuste985499
resource_idpuste1526
modelpusteArticle
foreign_idpuste443768
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-05-06 10:36:13  Michał Rafałowicz

Załączono plik 985500

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3835867
user_idpuste1928604
fobject_idpuste985500
resource_idpuste1526
modelpusteArticle
foreign_idpuste443768
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-05-06 10:36:13  Michał Rafałowicz

Załączono plik 985501

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3835868
user_idpuste1928604
fobject_idpuste985501
resource_idpuste1526
modelpusteArticle
foreign_idpuste443768
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się