Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2021-10-06 10:34:40  Michał Rafałowicz

Utworzono artykuł 500673 o nazwie 'Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu - darowizny samochodu osobowego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste500673
user_idpuste1928604
resource_idpuste1526
namepusteOgłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu - darowizny samochodu osobowego
category_idpuste22996
language_idpuste1
shortpusteOgłoszenie o przekazaniu darowizny - samochodu osobowego FORD FUSION, rok produkcji 2004
fullpuste
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce (województwo podlaskie), działając na podstawie  § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U z 2019 r. poz. 2004 z późn. zm.) informuje,  że posiada do nieodpłatnego przekazania - darowizny samochód osobowy FORD FUSION, rok produkcji 2004.
 
Pełna treść ogłoszenia, wniosek o przekazanie darowizny - składnika majątku ruchomego oraz zdjęcie samochodu  - do pobrania w odnośnikach poniżej.
publishfrompuste2021-10-06 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-o-nieodplatnym-przekazaniu-darowizny-samochodu-osobowego
2021-10-06 10:35:10  Michał Rafałowicz

Pole full zmieniło wartość z ' <div> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sok&oacute;łce (wojew&oacute;dztwo podlaskie), działając na podstawie&nbsp; &sect; 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U z 2019 r. poz. 2004 z p&oacute;źn. zm.) informuje,&nbsp; że posiada do nieodpłatnego przekazania - darowizny s<strong>amoch&oacute;d osobowy FORD FUSION, rok produkcji 2004</strong>. </div> <div> &nbsp; </div> <div> <strong>Pełna treść ogłoszenia, wniosek o przekazanie darowizny - składnika majątku ruchomego oraz zdjęcie samochodu&nbsp; - do pobrania w odnośnikach poniżej.</strong> </div> ' na ' <div> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sok&oacute;łce (wojew&oacute;dztwo podlaskie), działając na podstawie&nbsp; &sect; 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U z 2019 r. poz. 2004 z p&oacute;źn. zm.) informuje,&nbsp; że posiada do nieodpłatnego przekazania - darowizny <strong>samoch&oacute;d osobowy FORD FUSION, rok produkcji 2004</strong>. </div> <div> &nbsp; </div> <div> <strong>Pełna treść ogłoszenia, wniosek o przekazanie darowizny - składnika majątku ruchomego oraz zdjęcie samochodu&nbsp; - do pobrania w odnośnikach poniżej.</strong> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce (województwo podlaskie), działając na podstawie  § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U z 2019 r. poz. 2004 z późn. zm.) informuje,  że posiada do nieodpłatnego przekazania - darowizny samochód osobowy FORD FUSION, rok produkcji 2004.
 
Pełna treść ogłoszenia, wniosek o przekazanie darowizny - składnika majątku ruchomego oraz zdjęcie samochodu  - do pobrania w odnośnikach poniżej.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce (województwo podlaskie), działając na podstawie  § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U z 2019 r. poz. 2004 z późn. zm.) informuje,  że posiada do nieodpłatnego przekazania - darowizny samochód osobowy FORD FUSION, rok produkcji 2004.
 
Pełna treść ogłoszenia, wniosek o przekazanie darowizny - składnika majątku ruchomego oraz zdjęcie samochodu  - do pobrania w odnośnikach poniżej.
2021-10-06 10:35:11  Michał Rafałowicz

Załączono plik 1091492

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4184995
user_idpuste1928604
fobject_idpuste1091492
resource_idpuste1526
modelpusteArticle
foreign_idpuste500673
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-10-06 10:35:11  Michał Rafałowicz

Załączono plik 1091494

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4184996
user_idpuste1928604
fobject_idpuste1091494
resource_idpuste1526
modelpusteArticle
foreign_idpuste500673
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-10-06 10:35:11  Michał Rafałowicz

Załączono plik 1091495

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4184997
user_idpuste1928604
fobject_idpuste1091495
resource_idpuste1526
modelpusteArticle
foreign_idpuste500673
_gallerypuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się